zakład rozbiórkowo wyburzeniowy

PIROMAN Jelenia Góra - Wyburzenia, Rozbiórki, Wysadzanie

PIRO-MAN Zakład Rozbiórkowo - Wyburzeniowy Jelenia Góra, wykonuje wszelkie prace strzałkowe z wykorzystaniem energii materiałów wybuchowych. Nasze wieloletnie doświadczenie zapoczątkowane w sektorze wojskowym, pozwala nam realizować bardzo złożone i zaawansowane zlecenia, w następujących obszarach:
- wysadzanie budynków i innych obiektów w całości lub ich fragmentów;
- wysadzanie kominów z żelbetu i cegły;
- wycinanie otworów w istniejących ścianach lub stropach;
- skracanie i wyburzanie pali żelbetowych;
- wyburzanie fundamentów piwnic i ścian oporowych;
- wyburzanie nawierzchni dróg i placów;
- wyburzanie mostów i wiaduktów;
- wykonywanie przejść przez kanały ciepłownicze i ścianki oporowe;
- kruszenie brył betonu i pozostałości po polowych wytwórniach betonu;
- wyburzanie podtorzy, suwnic, dźwigów itp.;
- wyburzanie głazów, skał itp.;
- spulchnianie gruntów zwięzłych i przemarzniętych;
- wysadzanie kamieni w otworach wiertniczych pod pale lub studnie głębinowe;
- karczowanie pni drzew;
- likwidacja zatorów lodowych;
- wszelkie roboty ziemne i melioracyjne;
- odmulanie stawów;
- budowa nasypów;
- wykopy pod fundamenty;
- transport wszelkich towarów na terenie całej Polski.

Dlaczego warto zdecydować się na wyburzanie z wykorzystaniem materiałów wybuchowych?
Wyburzanie, kruszenie i wysadzanie z wykorzystaniem materiałów wybuchowych:
- jest najtańszą metodą prac rozbiórkowych;
- jest najszybszą metodą prac rozbiórkowych;
- ogranicza ewentualne przestoje zakładu do minimum;
- pozwala bezpieczną metodą wyburzania obiektów grożących zawaleniem;
- pozwala na realizację zadań niewykonalnych inną technologią.

Czy wyburzanie z wykorzystaniem materiałów wybuchowych jest bezpieczne?
Tak, jeżeli spełnione są następujące warunki i standardy bezpieczeństwa:
- wieloletnie doświadczenie w pracach strzałkowych;
- precyzyjnie obliczone ilości i rodzaje materiału wybuchowego;
- dokładnie określone strefy zagrożeń (drgania sejsmiczne, fala uderzeniowa, rozrzut odłamków);
- zastosowanie metody mikroładunków (praktycznie bez rozrzutu odłamków);
- zastosowanie osłon i wychwytywaczy odłamków w miejscu prowadzenia prac i na sąsiednich obiektach.

Jakie procedury stosujemy przed realizacją zlecenia?
Przed podjęciem decyzji o wyborze metody wyburzenia przeprowadzamy wizję w terenie. Na miejscu ustalamy również wszystkie metody zabezpieczeń, organizację prac oraz przedstawiamy kosztorys wykonania usługi. Jesteśmy bardzo elastyczną firmą, również w zakresie ustalenia kosztów wykonania usługi. Nasze ceny są zawsze konkurencyjne - zawsze do uzgodnienia w drodze negocjacji.

Jaki jest zakres świadczonych usług?
Nasze usługi mają kompleksowy charakter - począwszy od projektu, przez niezbędne pozwolenia, aż do utylizacji odpadów.  

Jakie inne metody wyburzania stosujemy?
- kruszenie przy użyciu chemii
- kruszenie przy użyciu maszyn budowlanych


Zapraszamy do współpracy

 

WYBURZANIE, WYBURZENIA JELENIA GÓRA, ROZBIÓRKI, KRUSZENIE SKAŁ, KRUSZENIE BETONÓW, KRUSZENIE ŻELBETÓW, KRUSZENIE ZATORÓW LODOWYCH, OBALANIE KOMINÓW, DOLNY ŚLĄSK, OBALANIE WIEŻ, WYSADZANIE MOSTÓW, WYSADZANIE WIADUKTÓW, WYSADZANIE DYNAMITEM, PRACE STRZAŁKOWE, WYBURZANIE JELENIA GÓRA, ROZBIÓRKI JELENIA GÓRA, KRUSZENIE JELENIA GÓRA, WYSADZANIE JELENIA GÓRA, MATERIAŁY WYBUCHOWE JELENIA GÓRA, WYBURZENIA, ROZMINOWYWANIE, ROZMINOWANIE TERENU, OCZYSZCZANIE I SPRAWDZENIE TERENU Z NIEWYPAŁÓW, NADZÓR SAPERSKI, WYBURZANIE I ROZBIÓRKI BUDYNKÓW PRZY UŻYCIU METODY MINERSKIEJ (MATERIAŁY WYBUCHOWE), NIEWYPAŁ, NIEWYBUCHY, NIEWYPAŁY, SAPERZY, SAPER JELENIA GÓRA, ROZMINOWANIE, WYSADZANIA KOMINÓW JELENIA GÓRA, WYBURZENIA KOMINÓW, NIEWYPAŁY, NIEWYBUCHY, NIEWYPAŁ, SAPER, PRACE SAPERSKIE, ROZMINOWANIE TERENU, ROZBIÓRKA KOMINÓW, WYSADZANIE BUDYNKÓW, WYBURZANIE JELENIA GÓRA WYBUCHOWE ORAZ OCZYSZCZANIE TERENU, WYBURZANIA PIROTECHNICZNE.